Verkocht beleggingsobject te geleen

Verkocht

Provincie Limburg > Gemeente Sittard-Geleen > Geleen
1242 m2
Verhuurd
1920

Op een magnifieke locatie in het Geleenbeekdal ten oosten van de bebouwde kom van Geleen staat dit wel heel bijzondere maatschappelijk bestemde beleggingsobject te koop. Het betreft hier de voormalige steenfabriek St. Jozef waarvan de in 1920 gebouwde ringoven is aangewezen als rijksmonument.

Introductie

Op een magnifieke locatie in het Geleenbeekdal ten oosten van de bebouwde kom van Geleen staat dit wel heel bijzondere maatschappelijk bestemde beleggingsobject te koop. Het object is langjarig verhuurd aan De Mutsaersstichting welke tevens een groot gedeelte van het onderhoud voor haar rekening neemt. Het betreft hier de voormalige steenfabriek St. Jozef waarvan de in 1920 gebouwde ringoven is aangewezen als rijksmonument. De steenfabriek is na decennia leegstand en verval rond 2000 volledig gerestaureerd. Geen detail is hierbij over het hoofd gezien en het geheel is met gevoel voor nostalgie op een indrukwekkende manier in oude glorie hersteld. In 2017 heeft er een grootschalige verbouwing plaatsgevonden om het geschikt te maken voor het huidige gebruik. Thans is het object in gebruik als beleefomgeving, ontmoetingsplek en behandelcentrum binnen de jeugdzorg.

Ligging en bereikbaarheid

De voormalige steenfabriek is fraai gelegen in de kern Sweikhuizen in het Geleenbeekdal aan de voet van het Plateau van Doenrade.  Het object is gesitueerd op een ruim perceel grenzend aan het gehucht Daniken aan de voet van de Danikerberg.  De percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 21.620 m². Het landschap van het natuurgebied Danikerbos kenmerkt zich door open velden en beboste heuvels. Sweikhuizen is een woonkern ten oosten van de bebouwde kom van Geleen en maakt deel uit van de gemeente Beekdaelen. Het geheel is gelegen in het overgangsgebied van Midden-Limburg naar Zuid-Limburg.

Voor wat betreft de (winkel)voorzieningen kunnen de inwoners terecht in Geleen en Sittard. Op slechts 800 meter is treinstation Geleen Oost gelegen. Tevens is hier een bushalte aanwezig. De Rijksweg A76 is over een afstand van circa drie kilometer te bereiken.

Objectgegevens

Exterieur

De opstallen bestaan uit het hoofdgebouw en twee losse bouwwerken. Het hoofdgebouw betreft de voormalige steenfabriek. De losse bouwwerken hebben betrekking op het voormalige poortwachtershuisje en een vrij recent gebouwd bijgebouw waar behandeling plaatsvindt.

De voormalige steenfabriek heeft twee bouwlagen. Het exterieur heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in kruisverband gemetselde baksteen. De gevels lopen op de begane grond, de eigenlijke ringoven, taps naar beneden toe uit als een steunbeer. Ter hoogte van de verdiepingsvloer verspringt het opgaand metselwerk iets naar binnen. Bij de verspringing rusten houten klossen die de gordingen van het lessenaarsdak ondersteunen.

Op de begane grond tellen beide zijgevels een tiental gevelopeningen of poorten. Tevens bevinden zicht in de voor- en achtergevel een doorgang. Op de verdieping, de voormalige stookzolder, bevinden zicht onder de dakrand aan beide langsgevels vijftien vensteropeningen. Bij het linker venster aan de voorzijde is de oorspronkelijke transportband zichtbaar die de steenkool naar de stookzolder vervoerde. Aan de voorzijde is een stalen constructie gerealiseerd met een stalen trap en een liftkoker welke naar de entree op de verdieping leiden. Aan de achterzijde is eveneens een stalen trap gevestigd welke toegang verschaft aan de ingang op de verdieping. Het met pannen bedekte zadeldak heeft een lichte overstek en bevat ten behoeve van de lichtinval in het midden een lichtstraat. Tegen het linker gedeelte van de zuidwest gevel is een open aanbouw geplaats welke wordt gedragen door een rondhouten constructie. Oorspronkelijk was de gehele ringoven voorzien van een dergelijke overkapping.

De schoorsteen staat los van de ringoven, achter de achtergevel. De in koppenverband opgetrokken constructie wordt met ijzeren banden op zijn plek gehouden. De plint kraagt iets uit en de schoorsteen verjongt geleidelijk aan naar boven toe. Nagenoeg bovenaan is de oorspronkelijke naam zichtbaar (‘Jozef’) met daaronder het stichtingsjaar (‘1920’).

Interieur

Het interieur van de ringoven is grotendeels behouden gebleven en geldt daarmee als zeer zeldzaam. Van oorsprong was de ringoven één doorlopende ruimte, waarin het vuur gecontroleerd van kamer naar kamer werd geleid in een continu proces. Bij de restauratie zijn enkele scheidingswanden aangebracht. Het centrale deel van de oven is ten behoeve van de aanwezige vleermuizenpopulatie dichtgezet. Aan weerszijden van dit deel zijn een tweetal afgesloten ruimtes in gebruik als techniekkamer en cv-ruimte. In een derde ruimte is plaats voor onder andere de ventilatie installaties. Het overige deel, geeft mede door het gebruik van glazen puien de oorspronkelijke beleving van de rondgaande tunnel.

De verdieping betreft de voormalige stookzolder welke van oorsprong een onverdeelde ruimte was. Bij de renovatie is de ruimte opnieuw ingedeeld. Nabij de entree is in het voorste deel een zestal kantoorruimtes en een spreekkamer gevestigd. Openslaande deuren geven toegang tot het achtergelegen deel van deze bouwlaag. Dit deel beslaat een grotendeels open ruimte waar vier werkruimtes, een pantry, een berging en een expositieruimte zijn gerealiseerd. Verder naar achteren is een ovalen constructie geplaatst waar een kantoor, een opslagruimte, kleedruimtes en een muziekruimte zijn gelegen. De overige ruimtes aan de achterzijde betreffen een kantine en een open verblijfsruimte. Vanuit het centrale deel is middels een trap toegang tot een zoldergedeelte waar naast een techniekruimte diverse stilteplekken zijn gecreëerd.

Het bijgebouw geeft nabij de entree toegang tot een activiteitenruimte met een gemeenschappelijk toilet en een technische ruimte. Hier vanuit is de gang te bereiken welke toegang geeft tot een viertal behandelruimtes. Van buitenaf is er toegang tot een berging c.q. werkplaats.

Installaties

Het complex wordt collectief verwarmd door middel van een cv-installatie in combinatie met vloerverwarming. Het complex beschikt over cv-ketels (Nefit Topline). Het object beschikt over een alarm- en een MV-installatie. De bijgebouwen worden apart verwarmd. Het poorthuis door een houtkachel en de droogschuur middels een warmtepomp.

Voor wat betreft brandpreventie geldt dat er een brandmeldinstallatie aanwezig is in combinatie met rookmelders en slow-whoops.

Huursituatie

Ingangsdatum:01-03-2016
Expiratiedatum:31-12-2028
Voortzetting:vijf jaar
Opzegtermijn:24 maanden
Actuele contracthuur per jaar:€ 145.000

 

Bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in bestemmingsplangebied ‘Buitengebied Schinnen’, welke op 14 maart 2013 is vastgesteld door de gemeente Schinnen. De locatie heeft de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’, de functieaanduiding ‘Horeca van categorie 3’ en de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – rijksbufferzone’.

Maatschappelijk

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, en zorginstellingen. Tevens zijn de gronden bestemd voor een bedrijfswoning ter plaatse van de leemschuur.

Proces

Er is gekozen om het object zonder vraagprijs in de markt te zetten. Bezichtigingen zullen in overleg worden gepland om gelet op het huidige gebruik voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om een bieding te doen. Er is geen sluitingsdatum bepaald voor het doen van een bieding. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar het bijgevoegde verkoopmemorandum. Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Juffer Vastgoed B.V.
t.a.v. dhr. J. Smit
Dorpsweg 4
8271 BM IJsselmuiden

Daniken , Geleen