Te koop: nieuwbouwontwikkeling 12 vrije sector huurappartementen op park vossenberg te kaatsheuvel

Verkocht

Provincie Noord-Brabant > Gemeente Loon op Zand > Kaatsheuvel
1380 m2
Vrij van huur
0

De ontwikkeling is onderdeel van de locatie Park Vossenberg in Kaatsheuvel, in eigendom bij Zorgroep Elde Maasduinen (ZGEM). Het betreft bouwdeel 4, bestaande uit 12 twee en driekamer appartementen. Het bouwdeel wordt als bouwrijpe kavel verkocht.

Zorgroep Elde Maasduinen (ZGEM), een toegelaten instelling voor ouderen met een zware zorgvraag in de regio Waalwijk, Rijen, Loon op zand, Boxtel, Liempde en Sint Michielsgestel, is eigenaar van de locatie Park Vossenberg in Kaatsheuvel. 
Momenteel wordt Park Vossenberg herontwikkeld tot 89 zorgappartementen, geëxploiteerd door Zorggroep Elde Maasduinen (bouwdeel 1), 38 tweekamerappartementen in het sociale huursegment (bouwdeel 2) , 29 twee- en driekamerappartementen in het sociale huursegment (bouwdeel 3) en twaalf twee- en driekamerappartementen in de vrije sector (bouwdeel 4).  
ZGEM houdt bouwdeel 1 in eigendom, bouwdelen 2, 3 en 4 zullen als ontwikkeling worden verkocht. Deze aankondiging betreft de verkoop van bouwdeel 4 wordt. Bouwdeel 2 en 3 en vormen samen een geheel en worden separaat te koop aangeboden.

Bouwpercelen:
ZGEM verkoopt bouwdeel 4 als bouwrijpe kavel inclusief vastgesteld bestemmingsplan. Het perceel heeft een maatschappelijke bestemming met de functieaanduiding wonen.
Bouwdeel 4 bestaat uit 12 vrije sector appartementen, verdeeld over 3 bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich de entreehal, individuele bergingen, het trappenhuis, lift en 4 appartementen. De eerste en tweede verdieping bestaan uit 4 appartementen. Het betreft twee en drie kamer appartementen van 69, 74 en 83 m2 GBO.
De bouwkavel is onderdeel van de huidige locatie Vossenberg, gelegen aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel, kadastraal bekend als Loon op Zand sectie L, 2987.

Locatie:
Park Vossenberg is gesitueerd aan de Antoniusstraat, dicht bij het centrum van Kaatsheuvel, een dorp met ca. 17.000 inwoners, gelegen in de gemeente Loon op zand in Noord-Brabant. Winkel- en andere voorzieningen zijn gelegen in het centrum op ca. 500 meter afstand. De bereikbaarheid vanaf de A59 is goed via de Bevrijdingsweg en N261. 
Park Vossenberg is in totaal ca 6 ha. Groot. De woongebouwen van Park Vossenberg zijn gelegen aan de Antoniusstraat, een woonstraat. Daarachter gelegen is het nieuwe verpleeghuis met de gerestaureerde kapel uit 1930 welke nu een horecafunctie heeft en waar ontmoetingen plaats vinden. Aan de achterzijde van het terrein omsloten door het bedrijvenpark, ligt het bijna volledig aangelegde wandelpark met visvijver, moestuinen, monumentale bidlanen en de oude begraafplaats van de paters.

Park Vossenberg wordt een open woon- en leefgemeenschap met mensen met een zorgvraag welke in het verpleeghuis wonen en de nieuwe bewoners van de nieuw te bouwen appartementen. Park Vossenberg is het thuis van bewoners, familie, kennissen en buurt met als ultieme ontmoetingsplek de gerenoveerde kapel met horeca functie. Park Vossenberg is daarmee de centrale plek in Kaatsheuvel waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten.

Verkoopprocedure:
De bouwdeel 4 wordt onderhands en geheel vrijblijvend te koop aangeboden aan vastgoedbeleggers met een aantoonbare affiniteit met zorg en ervaring in de verhuur van appartementen passend bij de omschreven locatie Park Vossenberg. 
Verkoop geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring College van Sanering en daartoe bevoegde organen van de verkoper.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 31 juli a.s. aanmelden per mail biuj Nicolai Noordzij (nn@abzv.nl).

Vastgoedbeleggers dienen een referentielijst passend bij de omschreven locatie Park Vossenberg toe te voegen.
ABZV zal geïnteresseerden, die aan bovenstaande eisen voldoen, medio augustus het bidboek toesturen. 
Het is niet toegestaan om na aanmelding allianties aan te gaan.